To jsme my

Jsme venkovská, trojtřídní mateřská škola umístěná ve středu obce Paseka. Obec Paseka je obklopena různorodou přírodní krajinou: rovinou, poli, stráněmi i zalesněnými kopci. Krásné okolí naší obce využíváme při každodenním pobytu venku k poznávacím, vzdělávacím i pohybovým činnostem. Ve svém Školním vzdělávacím programu usilujeme o soulad dítěte s přírodou a okolní krajinou. Svůj program, ale i nabídku kulturních akcí této vizi podřizujeme.

Dbáme na to, mít školičku čistou s co nejmenším negativním dopadem na přírodu, proto při úklidu mateřské školy využíváme ekologické čištění – čištění párou. Používáme produkty firmy Clear World.

Součástí mateřské školy je zahrada vybavená pískovištěm, zahradním domkem pro uložení hraček, nářadím a náčiním pro hry s pískem, velkou průlezkovou sestavou, skluzavkou, houpadly na pružině, kolotočem, asfaltovou dráhou pro hry, domečky pro hry.

Zřizovatelem mateřské školy je Obec Paseka. Kapacita školy je od školního roku 2011 - 2012 stanovena na 70 dětí. Věkové složení dětí je od 2,5 do 6 let, v případě odkladu školní docházky až do 7 let. Děti jsou do tříd zařazovány většinou podle věku, kdy v I.třídě jsou děti od 2,5 do 4 let, ve II. třídě děti od 3,5 do 5 let, ve III. třídě děti od 4,5 do 7 let.

Při zařazování dětí do tříd uplatňujeme individuální přístup ke každému dítěti tak, aby přechod z rodiny do kolektivu byl pro dítě co nejméně stresující, aby dítě psychicky nestrádalo, příliš dlouho neplakalo, netrpělo nervozitou.

Hlavním cílem naší mateřské školy je zabezpečit přirozený harmonický a klidný rozvoj dítěte v těch nejlepších podmínkách - vycházející ze hry, tvoření, směřující k navázání kontaktů s vrstevníky, učitelkami, základní školou a veřejností a současně s tím připravovat děti na plynulý vstup do 1. třídy ZŠ.

Pedagogický sbor tvoří 5 pedagogických pracovnic:

  • Bc. Radka Benešová - ředitelka
  • Kateřina Nováková - učitelka I. třídy
  • Jitka Špittová - učitelka II. třídy
  • Eva Ptáčníková - učitelka III. třídy
  • Marie Pavelčíková – učitelka III. třídy

Provoz MŠ zabezpečují:

  • Marie Vojtášková - uklízečka
  • Naděžda Popelková – pracovnice výdejny stravy, uklízečka
  •  
Kontakt
Mateřská škola Paseka, příspěvková organizace 
783 97 Paseka č. p. 143
e-mail: skolka@obecpaseka.cz

IČO: 706 459 49
IZO MŠ: 600 139 506

tel. kontakt do MŠ: +420 585 039 277

tel. kontakt na ředitelku MŠ: +420 736 773 332 

ID datové schránky organizace: vrmkwuz