Úvod

Mateřská škola v Pasece je škola venkovská, třítřídní, umístěná ve středu obce. Je obklopena různorodou přírodní krajinou - rovinou, poli, stráněmi i zalesněnými kopci. Toto krásné okolí využíváme při každodenním pobytu venku k poznávacím, vzdělávacím i pohybovým činnostem. Součástí mateřské školy je zahrada vybavená pískovištěm, zahradním domkem pro uložení hraček, nářadím a náčiním pro hry s pískem, velkou průlezkovou sestavou, skluzavkou, pružinovými houpadly, kolotočem, asfaltovou dráhou pro hry, domečky pro hry.

Zřizovatelem školy je Obec Paseka. Kapacita školy je od školního roku 2011-2012 stanovena na 70 dětí. Věkové složení dětí je od 2,5 - 6 let, v případě odkladu školní docházky až do 7 let. Děti jsou do tříd zařazovány většinou podle věku, kdy v I.třídě jsou děti od 2,5 –4 let, ve II. třídě děti od 3,5 – 5 let, ve III. třídě děti od 4,5 do 7 let.

Při zařazování dětí do tříd uplatňujeme individuální přístup ke každému dítěti tak, aby přechod z rodiny do kolektivu byl pro dítě co nejméně stresující, aby dítě psychicky nestrádalo, příliš dlouho neplakalo, netrpělo nervozitou.

Hlavním cílem naši mateřské školy je zabezpečit přirozený harmonický a klidný rozvoj dítěte v těch nejlepších podmínkách - vycházející ze hry, tvoření, směřující k navázání kontaktů s vrstevníky, učitelkami, základní školou a veřejností a současně s tím připravovat děti na plynulý vstup do 1. třídy ZŠ.

Pedagogický sbor tvoří 5 pedagogických pracovnic:

  • Bc. Radka Benešová - ředitelka
  • Eva Ptáčníková - učitelka I. třídy
  • Marie Pavelčíková – učitelka II. třídy
  • Petra Hallová – učitelka III. třídy
  • Jitka Špittová - učitelka III. třídy

Provoz MŠ zabezpečují:

  • Marie Vojtášková - uklízečka
  • Naděžda Popelková – pracovnice výdejny stravy, uklízečka
  •  
Kontakt
Mateřská škola Paseka, příspěvková organizace 
783 97 Paseka č. 143
e-mail: skolka@obecpaseka.cz

tel. kontakt do MŠ: +420 585 039 277

tel. kontakt na ředitelku MŠ: +420 736 773 332