Úvod

Mateřská škola v Pasece je škola venkovská, třítřídní, umístěná ve středu obce. Obklopena je různorodou přírodní krajinou - rovinou, poli, stráněmi i zalesněnými kopci. Toto krásné okolí využíváme při každodenním pobytu venku k poznávacím, vzdělávacím i pohybovým činnostem. Součástí mateřské školy je nově zbudovaná zahrada vybavená pískovištěm, zahradním domkem na uložení hraček, nářadí a náčiní pro hry s pískem, velkou průlezkovou sestavou, skluzavkou, vláčkem, pružinovými houpadly, kolotočem, minigolfem, asfaltovou dráhou pro hry, jízdu na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, domečky pro hry. Zřizovatelem školy je Obec Paseka . Kapacita školy je od školního roku 2011-2012 stanovena na 70 dětí. Věkové složení dětí je od 2,5 - 6 let, v případě odkladu školní docházky až do 7 let. Děti jsou do tříd zařazovány většinou podle věku, kdy v I.třídě jsou děti od 2.5 –4 let, ve II. třídě děti od 3,5 – 4,5 let, ve III. třídě děti od 4,5 do 7 let.Naše mateřská škola je otevřená všem, dáváme možnost zařazení do kolektivu i dětem , jejichž maminky jsou na mateřské dovolené s jiným dítětem, nebo pobírají rodičovský příspěvek. Při zařazování dětí do tříd uplatňujeme individuální přístup ke každému dítěti tak, aby přechod z rodiny do kolektivu byl pro dítě co nejméně stresující, aby dítě psychicky nestrádalo, příliš dlouho neplakalo, netrpělo nervozitou. Proto mají sourozenecké dvojice, děti na sobě citově vázané, kamarádi možnost pobývat společně v jedné třídě, aby jejich psychika nebyla zatížena a dítě se cítilo co nejlépe. To je totiž první předpoklad pro další pobyt a výchovnou práci v mateřské škole.

Hlavním cílem naši mateřské školy je zabezpečit přirozený harmonický a klidný rozvoj dítěte v těch nejlepších podmínkách - vycházející ze hry, tvoření, směřující k navázání kontaktů s vrstevníky, učitelkami, základní školou a veřejností a současně s tím připravovat děti na plynulý vstup do 1. třídy ZŠ.

Pedagogický sbor tvoří 5 pedagogických pracovnic:

  • Jana Blažková - ředitelka
  • Jitka Špittová učitelka
  • Marie Pavelčíková – učitelka
  • Mgr. Radka Trochtová – učitelka
  • Eva Ptáčníková - učitelka

provoz MŠ zabezpečují: Marie Vojtášková - uklízečka, Naděžda Popelková – pracovnice výdejny stravy, uklízečka
Kontakt
Mateřská škola Paseka, p. o.
783 97 Paseka č. 143
e-mail: skolka@obecpaseka.cz
tel.: +420 585 039 277