Připravujeme

31. 3. 2017 - Vynášení Moreny

Odpolední akce pro rodiče s dětmi. Sejdeme se v 15:30 před mateřskou školou a společně vyneseme zimu ze vsi! S sebou si přinesme jakékoli hudební nástroje (i po domácku vyrobené), nebo cokoli co činí velký lomoz.

6. 4. 2017 - Zápis dětí do Základní školy Paseka

Vážení rodiče, upozorňuji, že došlo ke změně termínu zápisu do Základní školy Paseka. Termín konání zápisu je čtvrtek 6.4.2017 od 13:30 - 17:00 hodin. Předpokládaná délka zápisu pro jednoho žáka je cca 20 minut. Více informací v mateřské nebo základní škole.

13. 4. 2017 - Branný den

Během dopoledních hodin děti z mateřské školy navštíví akci pořádanou ZŠ Paseka.

19. 4. 2017 - Zahájení předplaveckého výcviku v Uničově

Děti ze třídy Žabiččiny zahajují předplavecký výcvik!

24. 4. 2017 - Divadelní představení v olomoucké Šantovce

Čeká nás divadelní představení v olomouckém Divadle na Šantovce s názvem "Jen počkej zajíci".

4. 5. 2017 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání přo školní rok 2017 - 2018

Bližší informace k zápisu a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Paseka na školní rok 2017/2018 hledejte v sekci Dokumenty.

18. 5. 2017 - Vystoupení pro maminky

3. 6. 2017 - Vítání dětí do života na Obecním úřadu
Plánované uzavření MŠ v období hlavních prázdnin je od 17. 7. - 20. 8. 2017. Začínáme v pondělí 21. 8. 2017.