Pro rodiče

Informace ke školnímu roku 2021/2022

Vážení rodiče,
od středy 1.9.2021 nám začíná nový školní rok. K tomuto dni jsou všechny děti přihlášeny ke stravě a tedy k docházce do naší školky. Jiné je to pouze u nově příchozích dětí, které jsou k tomuto datu mladší tří let a mají, dle Rozhodnutí o přijetí, odložený nástup dítěte do MŠ. Pokud si nejste jistí datumem nástupu svého dítěte do naší školky, prosím, kontaktujte ředitelku MŠ.
První dny budou na dveřích do šaten vyvěšeny seznamy dětí tak, jak jsou přiřazeny do jednotlivých tříd. Tyto seznamy budou zveřejněny i na uzavřené facebookové skupině: Mateřská škola Paseka. Každé dítě má připravenou vlastní skříňku se svoji značkou i jménem. Tuto skříňku bude mít dítě celý školní rok.

Jak probíhá odhlašování dítěte z docházky a ze stravy?
Vše zvládnete jedním krokem. Ideální je zavolat na pevnou linku do MŠ: 585 039 277 a nahlásit zaměstnanci MŠ termín absence svého dítěte. Omluvíte tak absenci a odhlásíte své dítě ze stravy.
Dále je možné toto učinit písemně na email: skolkapaseka@seznam.cz nebo prostřednictvím sms na tel. čísle: 736 773 332.
 
Jak bude vypadat režim návratu po prázdninách?
Organizace dne bude probíhat standardním způsobem, to zn. tak, jak jsme byli zvyklí. S ohledem na aktuální situaci pandemie budeme dle potřeby tuto organizaci upravovat.

Ranní příchod do MŠ je do 7:45 hodin, po domluvě je možno i později.
Pokud bude Vaše dítě odcházet po obědě domů, nezapomeňte na nástěnce Stravy napsat příjmení svého dítěte na seznam odcházejících dětí po obědě domů a  své dítě vybavte podepsaným svačinovým boxem, který necháte na skříňce svého dítěte.
Po odpoledním odpočinku si své děti můžete vyzvednout od 14:15 - 16:00 hodin, po domluvě je možno i v jiném čase.
 
Jak to bude s rouškami a s testováním?
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ponechalo tuto situaci na zvážení každého ředitele organizace. Přistupuji k zavedení opatření následujícím způsobem. Pokud bude povinnost nosit roušky v obchodech a nákupních centrech, budeme nosit roušky i při vstupu do budovy MŠ. Jakmile tato situace pomine, sundáme roušky i v naší MŠ. Proto si, prosím, i od 1.9.2021 při vstupu do MŠ chraňte svá ústa i nos respirátorem, nano rouškou, nebo alespoň ústenkou.

Děti mít roušky nemusí, nebudou ani testovány
. Testovat se budou, dle pokynů MŠMT, zaměstnanci MŠ v intervalu 2x týdně.
 
Co dítě do MŠ potřebuje?
  • Myslete na to, že Vaše dítě zřejmě vyrostlo ze svých školkových papučků, zkontrolujte jejich správnou velikost.
  • Děti, které budou v MŠ spinkat potřebují pyžamo. Pyžama Vám vracíme každý pátek zpět na vyprání. Nezapomeňte vždy v pondělí přinést čisté pyžamko do školky.
  • Batůžek s  pitím pro pobyt venku. Pokud nám to počasí dovolí, budeme trávit venku co nejvíce výchovně vzdělávacího času.
  • Náhradní oblečení pro případ, že se dítě bude potřebovat převléci do suchého, čistého.
  • Oblečení na ven, aby dítě mělo možnost se po příchodu do MŠ převléci do čistého.
  • Oblečení přizpůsobte aktuálnímu počasí a nezapomeňte na pokrývku hlavy.
 
Jak bude vypadat doprovodný program v MŠ?
Pro tento školní rok byly naplánované doprovodné akce, které budou zveřejněny a doplňovány v menu: Přehled akcí MŠ. Aktualizovat program budeme dle pandemické situace v ČR.
 
Sledujte nástěnku v šatnách i FB skupinu, která funguje jako elektronická nástěnka.