Základní údaje

Název: Mateřská škola Paseka, příspěvková organizace

Zřizovatel:
Obec Paseka

Ředitelka:
Bc. Radka Benešová, statutární zástupce organizace

IZO MŠ:
600 139 506

IČO: 706 459 49

Adresa: Mateřská škola Paseka, příspěvková organizace, 783 97 Paseka č. p. 143

ID datové schránky organizace:
vrmkwuz

Tel. kontakt do MŠ: +420 585 039 277

Tel. kontakt na ředitelku MŠ: +420 736 773 332 

e-mail: skolka@obecpaseka.cz