Organizace školního roku | Základní škola Paseka

Organizace školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

Třída/ročník počet žáků hoši dívky třídní učitelka
I./1.ročník 17+1 6 11+1 Mgr. Jana Knápková
II./2.ročník 15 8 8 Mgr. Jana Moravcová
III./3.ročník 20 12 8 Mgr. Silvie Soldánová
IV../4.ročník 18+1 10 8 Mgr. Helena Répalová (změna od 1.1.2017)
V./5.ročník  8 6 2 Mgr. Miroslava Kořenková
Celkem 78+2 42 37+1  
Školní družina       Jitka Adolfová, Barbora Vohralková (AP)

Základní škola 1. – 5. ročník, vyučování bude probíhat podle školního vzdělávacího programu  pro základní vzdělávání Duhová škola - tvořivá škola.

V 1.-5. ročníku bude vyučován cizí jazyk – anglický jazyk. V 1. ročníku 1 hod./týden – vyučující TU Mgr. Miroslava Kořenková, ve 2. ročníku 1 hod./týden – vyučující Mgr. Jana Moravcová,  ve 3. ročníku 3hod./týden – vyučující Mgr. Miroslava Kořenková, ve 4. ročníku 3hod./týden – vyučující Mgr. Jana Moravcová, v 5. ročníku 3hod./týden – vyučující Mgr. Miroslava Kořenková. Všechny hodiny cizího jazyka budou pro všechny ročníky vyučovány samostatně.

Výuka cizího jazyka bude probíhat podle učebnic:

1. a 2. ročník Happy House 1 a 2, Oxford University Press
3. a 4. ročník Happy Street 1 a 2, Oxford University Press
5. ročník Project, Oxford University Press.
Nepovinný předmět náboženství bude vyučován 1 hodinu týdně - pouze při dostatečném počtu žáků

Výuka předmětů v jednotlivých třídách:

Mgr. Jana Knápková
 • vyučování v 1. ročníku – ČJ, M, Prv
Mgr. Silvie Soldánová (Weczerková)
 • vyučování ve 3. ročníku - ČJ, M, Prv, Hv, Tv
 • vyučování v 1. ročníku - Hv
 • vyučování v 5. ročníku - Vl, Informatika
Mgr. Helena Répalová
 • vyučování ve 4. ročníku - ČJ, M, Př, Vl
 • vyučování ve 4.+5. ročníku - Vv
 • vyučování v 1. ročníku - Vv, Pč, Tv
 • vyučování ve 3.ročníku - Pč, Vv
Mgr. Jana Moravcová
 • vyučování ve 2. ročníku – ČJ, M,  AJ, Prv, Vv, Pč
 • vyučování ve 4. ročníku - AJ, Tv
Mgr. Miroslava Kořenková
 • vyučování v  5. ročníku – ČJ, M, AJ, Př
 • vyučování ve 2.+ 5. ročníku - Tv
 • vyučování ve 4. + 5. ročníku - Pč, Hv
 • vyučování ve 3. ročníku - AJ
 • vyučování v 1. ročníku - AJ
Barbora Vohralíková
 • asistentka ve 2. ročníku (ČJ, M, Prv, AJ), asistentka ve 4. ročníku (AJ, čtení - 2 hodiny)
 • vychovatekla - II. oddělení ŠD
Jitka Adolfová
 • asistentka ve 4. ročníku (ČJ, M, Př, Vl), 2.ročník (Tv)
 • vychovatelka – ranní družina (6.30) + I. oddělení odpolední družiny  (do 15.30)   

Rozvrh vyučovacích hodin

1. HODINA: 8.00 – 8. 45
2. HODINA: 8.55 – 9.40
3. HODINA: 10.00 – 10. 45
4. HODINA: 10.55 – 11.40
5. HODINA: 11.50 – 12.35
odpolední vyučování 5. + 6. hodina
12.10 - 12.55 13.00 – 13.45

Pro domácí úkoly a další potřebné informace si rodiče mohou přijít v době před zahájením vyučování, o přestávkách, nebo po skončení vyučování, aby nerušili třídu při výuce (mimo stanovený čas budou vyzváni, aby počkali na konec vyučovací hodiny).

Rozvrh hodin v jednotlivých ročnících naleznete v sekci Dokumenty.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

1. pololetí: 1. 9. 2016 - 31. 1. 2017    
Podzimní prázdniny
středa 26. a čtvrtek 27. října 2016

Vánoční prázdniny    
pátek 23. prosince 2016 – pondělí 2. ledna 2017

Pololetní prázdniny    
pátek 3. února 2017

2. pololetí: 1. 2. 2017  - 30. 6. 2017

Jarní prázdniny                            
27.února -5.března 2017

Velikonoční prázdniny                 
čtvrtek 13. a pátek 14. dubna 2017

Letní prázdniny                      
Sobítkota  1. července - neděle 3. září 2017