Organizace školního roku | Základní škola Paseka

Organizace školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Třída/ročník počet žáků hoši dívky třídní učitelka
I./1.ročník 17     Mgr. Jana Knápková
II./2.ročník 12+1      Mgr. Jana Moravcová (AP Barbora Vohralíková)
II./3.ročník 9      Mgr. Jana Moravcová (AP Barbora Vohralíková)
III../4.ročník 13+1     Mgr. Silvie Soldánová
IV./5.ročník 17+1     Mgr. Vendula Cupalová (Mgr. Miroslava Kořenková)
Celkem 68+3      
Školní družina       Jitka Adolfová, Barbora Vohralková (AP),

Základní škola 1. – 5. ročník, vyučování bude probíhat podle školního vzdělávacího programu  pro základní vzdělávání Duhová škola - tvořivá škola.

V 1.-5. ročníku bude vyučován cizí jazyk – anglický jazyk. Všechny hodiny cizího jazyka od 2.ročníku budou pro všechny ročníky vyučovány samostatně - vyučující Mgr. Drahomíra Soldánová.

Výuka cizího jazyka bude probíhat podle učebnic:

1. a 2. ročník Happy House 1 a 2, Oxford University Press
3. a 4. ročník Happy Street 1 a 2, Oxford University Press
5. ročník Project, Oxford University Press.
Nepovinný předmět náboženství bude vyučován 1 hodinu týdně - pouze při dostatečném počtu žáků - Mgr. Ladislav Sovadina

Rozvrh vyučovacích hodin

1. HODINA: 8.00 – 8. 45
2. HODINA: 8.55 – 9.40
3. HODINA: 10.00 – 10. 45
4. HODINA: 10.55 – 11.40
5. HODINA: 11.50 – 12.35
odpolední vyučování 5. + 6. hodina
12.10 - 12.55 13.00 – 13.45

Pro domácí úkoly a další potřebné informace si rodiče mohou přijít v době před zahájením vyučování nebo po skončení vyučování, aby nerušili třídu při výuce (mimo stanovený čas budou vyzváni, aby počkali na konec vyučování).

Rozvrh hodin v jednotlivých ročnících naleznete v sekci Dokumenty.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

1. pololetí: 1. 9. 2020 - 28. 1. 2021    
Podzimní prázdniny
středa 28.října (státní svátek) - pátek 30.října 2020

Vánoční prázdniny    
středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021

Pololetní prázdniny    
pátek 29. ledna 2021

2. pololetí: 1. 2. 2021  - 30. 6. 2021

Jarní prázdniny                            
8.-14.února 2021

Velikonoční prázdniny                 
čtvrtek 1. a pátek 2. dubna (státní svátek) 2021

Letní prázdniny                      
čtvrtek  1. července - úterý 31.srpna 2021