Organizace školního roku | Základní škola Paseka

Organizace školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Třída/ročník počet žáků hoši dívky třídní učitelka
I./1.ročník 9  5  4 Mgr. Jana Knápková
I./2.ročník 14+1 6+1 8 Mgr. Jana Knápková, zást. Mgr. Drahomíra Soldánová
II./3.ročník 17+1  6  12+1 Mgr. Miroslava Kořenková
III../4.ročník 15 8 7 Mgr. Jana Moravcová (AP Barbora Vohralíková)
IV./5.ročník  17  11  6 Mgr. Silvie Soldánová 
Celkem 72+2      
Školní družina       Jitka Adolfová, Barbora Vohralková (AP), Mgr. Vendula Cupalová (další vyučující M, Prv, Aj, výchov, speciální pedagog)

Základní škola 1. – 5. ročník, vyučování bude probíhat podle školního vzdělávacího programu  pro základní vzdělávání Duhová škola - tvořivá škola.

V 1.-5. ročníku bude vyučován cizí jazyk – anglický jazyk. V 1. ročníku 1 hod./týden – vyučující TU Mgr. Vendula Cupalová, ve 2. ročníku 1 hod./týden – vyučující Mgr. Drahomíra Soldánová,  ve 3. ročníku 3hod./týden – vyučující Mgr. Miroslava Kořenková, ve 4. ročníku 3hod./týden – vyučující Mgr. Drahomíra Soldánová, v 5. ročníku 3hod./týden – vyučující Mgr. Drahomíra Soldánová. Všechny hodiny cizího jazyka budou pro všechny ročníky vyučovány samostatně.

Výuka cizího jazyka bude probíhat podle učebnic:

1. a 2. ročník Happy House 1 a 2, Oxford University Press
3. a 4. ročník Happy Street 1 a 2, Oxford University Press
5. ročník Project, Oxford University Press.
Nepovinný předmět náboženství bude vyučován 1 hodinu týdně - pouze při dostatečném počtu žáků - Mgr. Ladislav Sovadina

Rozvrh vyučovacích hodin

1. HODINA: 8.00 – 8. 45
2. HODINA: 8.55 – 9.40
3. HODINA: 10.00 – 10. 45
4. HODINA: 10.55 – 11.40
5. HODINA: 11.50 – 12.35
odpolední vyučování 5. + 6. hodina
12.10 - 12.55 13.00 – 13.45

Pro domácí úkoly a další potřebné informace si rodiče mohou přijít v době před zahájením vyučování, o přestávkách, nebo po skončení vyučování, aby nerušili třídu při výuce (mimo stanovený čas budou vyzváni, aby počkali na konec vyučovací hodiny).

Rozvrh hodin v jednotlivých ročnících naleznete v sekci Dokumenty.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

1. pololetí: 3. 9. 2018 - 31. 1. 2019    
Podzimní prázdniny
pondělí 29.října a úterý 30.října 2018

Vánoční prázdniny    
so 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019

Pololetní prázdniny    
pátek 1. února 2019

2. pololetí: 1. 2. 2019  - 29. 6. 2019

Jarní prázdniny                            
11.-17.března 2019

Velikonoční prázdniny                 
čtvrtek 18. a pátek 19. dubna 2019

Letní prázdniny                      
pondělí  1. července - neděle 1.září 2019