Organizace školního roku | Základní škola Paseka

Organizace školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Třída/ročník počet žáků hoši dívky třídní učitelka
I./1.ročník 10     Mgr. Jana Kukučková (Mgr. Drahomíra Soldánová)
II./2.ročník 17      Mgr. Miroslava Kořenková (AP Eva Sýkorová)
II./3.ročník 12+1      Mgr. Jana Moravcová 
III../4.ročník 10+1     Mgr. Silvie Soldánová
IV./5.ročník 12+2     Mgr. Silvie Soldánová (AP Mgr. Barbora Vohralíková, AP Anna Holcová, Dis.)
Celkem 61+4      
Školní družina       Jitka Adolfová, Anna Holcová, Dis.

Základní škola 1. – 5. ročník, vyučování bude probíhat podle školního vzdělávacího programu  pro základní vzdělávání Duhová škola - tvořivá škola.

V 1.-5. ročníku bude vyučován cizí jazyk – anglický jazyk. Všechny hodiny cizího jazyka od 2.ročníku budou pro všechny ročníky vyučovány samostatně - vyučující Mgr. Drahomíra Soldánová, ve 2.ročníku Mgr. Miroslava Kořenková

Výuka cizího jazyka bude probíhat podle učebnic:

1. a 2. ročník Happy House 1 a 2, Oxford University Press
3. a 4. ročník Happy Street 1 a 2, Oxford University Press
5. ročník Project, Oxford University Press.
Nepovinný předmět náboženství bude vyučován 1 hodinu týdně - pouze při dostatečném počtu žáků - Mgr. Ladislav Sovadina

Rozvrh vyučovacích hodin

1. HODINA: 8.00 – 8. 45
2. HODINA: 8.55 – 9.40
3. HODINA: 10.00 – 10. 45
4. HODINA: 10.55 – 11.40
5. HODINA: 11.50 – 12.35
odpolední vyučování 5. + 6. hodina
12.10 - 12.55 13.00 – 13.45

Pro domácí úkoly a další potřebné informace si rodiče mohou přijít v době před zahájením vyučování nebo po skončení vyučování, aby nerušili třídu při výuce (mimo stanovený čas budou vyzváni, aby počkali na konec vyučování). Třetí osoby do školy nevstupuji, úkoly předáváme mimo budovu.

Rozvrh hodin v jednotlivých ročnících naleznete v sekci Dokumenty.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

1. pololetí: 1. 9. 2021 - 31. 1. 2022    
Podzimní prázdniny
středa 27.října - pátek 29.října 2021

Vánoční prázdniny    
čtvrtek 23. prosince 2021 – neděle 2. ledna 2022

Pololetní prázdniny    
pátek 4. ledna 2022

2. pololetí: 1. 2. 2022  - 30. 6. 2022

Jarní prázdniny                            
21.-27.února 2022

Velikonoční prázdniny                 
čtvrtek 14. dubna 2022

Letní prázdniny                      
pátek  1. července - středa 31.srpna 2022