Kontakty | Základní škola Paseka

Kontakty

Pedagogičtí pracovníci školy

Vyučující funkce kontakt  telefon
Mgr. Jana Knápková ředitelka, TU 1.ročník knapkova.jana@zspaseka.cz 585039278
Mgr. Silvie Soldánová (Weczerková) učitelka, TU 3.ročník soldanova.silvie@zspaseka.cz 585039041
Mgr. Helena Répalová učitelka, TU 4.ročník

repalova.helena@zspaseka.cz

585039041
Mgr. Miroslava Kořenková učitelka, TU  5.ročník korenkova.miroslava@zspaseka.cz 585039041
Mgr. Jana Moravcová učitelka, TU 2.ročník moravcova.jana@zspaseka.cz 585039041
Barbora Vohralíková vychovatelka, asistentka P sborovna@zspaseka.cz 585039041
Jitka Adolfová vychovatelka, asitentka pedagoga adolfova.jitka@zspaseka.cz 585039048


Nepedagogičtí pracovníci školy

Zdeněk Knápek školník  
 Ellen Koubková pracovnice obchodního provozu - výdej obědů ve ŠJ  585039048
  uklizečka  


EKOŠKOLA - EKOTÝM (kde si o nás můžete přečíst, kam nám můžete napsat)

http://duhovy-ekotym.webnode.cz/

duhovyekotym@seznam.cz