Kontakty | Základní škola Paseka

Kontakty

Pedagogičtí pracovníci školy

Všechny pedagogické pracovníky je možné kontaktovat prostřednictvím uvedených mailových adres, telefonních čísel; osobně pak v době jejich konzultačních hodin nebo před začátkem vyučování od 7.40 do 8.00 hod. Mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě, pokud pedagogický pracovník nemám vyučovací hodinu, zájmový kroužek nebo jiné pracovní povinnosti, či pracovní překážky.

Vyučující funkce kontakt  telefon
Mgr.Jana Kukučková ředitelka,TU 1.ročník

 kukuckova.jana@zspaseka.cz

 knapkova.jana@zspaseka.cz

585039278
725829062
Konzultační  a úřední hodiny:

   pondělí a středa 12.00 -16.00, úterý a čtvrtek 10.00 -12.00, 

po telefonické dohodě i mimo konzultační hodiny, mimo provoz školy

Mgr. Miroslava Kořenková učitelka,TU 2.ročník korenkova.miroslava@zspaseka.cz 585039041
Konzultační hodiny:   
Mgr. Jana Moravcová učitelka,TU 3.ročník moravcova.jana@zspaseka.cz 585039041
Konzultační hodiny:    
Mgr. Drahomíra Soldánová učitelka angličtiny a zástupce TU (pro 1.ročník) soldanova.drahomira@zspaseka.cz 585039041
Konzultační hodiny:  
 Mgr. Silvie Soldánová  učitelka, TU 4.+5.ročník  soldanova.silvie@zspaseka.cz
585039041
Konzultační hodiny:  
Mgr. Barbora Vohralíková asistentka pedagoga
zástupce TU (pro 4.ročník)
vohralikova.barbora@zspaseka.cz 585039041
Konzultační hodiny:  
Anna Holcová asistentka pedagoga    585039041
Eva Sýkorová asistentka pedagoga   585039041
Konzultační hodiny:    
Jitka Adolfová vychovatelka ŠD adolfova.jitka@zspaseka.cz 585039048
Konzultační hodiny:     v době provozu školní družiny

Pokud pedagogičtí pracovníci nebudou k zastižení v době vypsaných konzultačních hodin, plní povinnosti vyplývající z jejich pracovní náplně.

Nepedagogičtí pracovníci školy

Zdeněk Knápek školník  
 Jaroslava Adámková pracovnice obchodního provozu - výdej obědů ve ŠJ  585039048
  uklizečka  

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů: Základní škola Paseka, okres Olomouc, příspěvková organizace - Mgr. Miroslava Kořenková, telefon: 725829062, e-mail:   korenkova.miroslava@zspaseka.cz