Kontakty | Základní škola Paseka

Kontakty

Pedagogičtí pracovníci školy

Všechny pedagogické pracovníky je možné kontaktovat prostřednictvím uvedených mailových adres, telefonních čísel; osobně pak v době jejich konzultačních hodin nebo před začátkem vyučování od 7.40 do 8.00 hod. Mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě, pokud pedagogický pracovník nemám vyučovací hodinu, zájmový kroužek nebo jiné pracovní povinnosti, či pracovní překážky.

Vyučující funkce kontakt  telefon
Mgr.Jana Knápková ředitelka,TU 1.ročník knapkova.jana@zspaseka.cz 585039278
725829062
Konzultační hodiny:

   pondělí 13.00-15.30, úterý 10.00-11.30, 13.00-14.00,

   středa 14.00-15.30 (každý lichý týden do 18.00), čtvrtek 13.00-15.00
po telefonické dohodě i mimo konzultační hodiny, mimo provoz školy

Mgr.Miroslava Kořenková učitelka,TU  2.ročník korenkova.miroslava@zspaseka.cz 585039041
Konzultační hodiny:    středa 13.00-14.00
Mgr.Jana Moravcová učitelka,TU 3.ročník moravcova.jana@zspaseka.cz 585039041
Konzultační hodiny:    úterý 14.00-15.00
Mgr.Silvie Soldánová (Weczerková) učitelka,TU 4.ročník soldanova.silvie@zspaseka.cz 585039041
Konzultační hodiny:    pondělí 13.00-14.00
Mgr.Drahomíra Soldánová učitelka,TU 5.ročník soldanova.drahomira@zspaseka.cz 585039041
Konzultační hodiny:     čtvrtek 13.30-14.30
Mgr.Helena Répalová asistentka pedagoga
vychovatelka
repalova.helena@zspaseka.cz 585039041
Konzultační hodiny:     úterý 14.00-14.30
Barbora Vohralíková asistentka pedagoga
vychovatelka
sborovna@zspaseka.cz 585039041
Konzultační hodiny:     pátek 15.00-15.30
Jitka Adolfová vychovatelka, asitentka pedagoga adolfova.jitka@zspaseka.cz 585039048
Konzultační hodiny:     v době provozu školní družiny


Nepedagogičtí pracovníci školy

Zdeněk Knápek školník  
 Jaroslava Adámková pracovnice obchodního provozu - výdej obědů ve ŠJ  585039048
  uklizečka  

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů: Základní škola Paseka, okres Olomouc, příspěvková organizace - Mgr. Miroslava Kořenková, telefon: 725829062, e-mail:   korenkova.miroslava@zspaseka.cz  

EKOŠKOLA - EKOTÝM (kde si o nás můžete přečíst, kam nám můžete napsat)

http://duhovy-ekotym.webnode.cz/

duhovyekotym@seznam.cz