Připravujeme | Základní škola Paseka

Připravujeme

Plán připravovaných akcí ve školním roce 2017/2018

Září

 • 4.9. slavnostní zahájení školního roku v 8.00 hod. (1 vyučovací hodina do 8.45 hod.)
 • 5.9. zahájení činnosti školní družiny na základě přihlášek, ranní bez přihlášení
 • 5.9. zahájení vydávaní obědů ve školní jídelně
 • 11.-15.9. ŠKOLA V PŘÍRODĚ - Hotel Eden, Karlov pod Praděd
 • 18.9. záhájení činnosti zájmových kroužků (rozvrh činnosti a nabídka viz Zájmová činnost, dokumenty)
 • během měsíce září zahájení dodávek ovocných a mléčných svačinek - Ovoce do škol, Školní mléko
 • sběr nefunkčních a vyřazených PC, malých elektrospotřebičů, baterií, náplní do tiskáren (projekt Ekoškola a Recyklohraní bude pokračovat i v tomto školním roce)
 • 28.9. státní svátek
 • 29.9. výukový program Draví ptáci - vybíráme 50 Kč, součást projektového dne 
 •  

Říjen

 • sběrový týden - celoškolní soutěž ve sběru starého papíru
 • zapojení vybraných žáků do soutěže Logická olympiáda (ukončení registrace 30.9.)
 • dodávka ovocných svačinek - Ovoce do škol
 • 25.10. TŘÍDNÍ SCHŮZKY - individuální konverzace 14.00-16.00
 • 26. a 27. 10. podzimní prázdniny
 • 28.10. státní svátek

Listopad

 • 4.11. Štrúdl jeho veličenstva Uriáše Hípa - divadlení představení paseckého ochotnického divadla SOPKA -  sál KD v Pasece (vstupné dobrovolné)
 • dodávka ovocných svačinek - Ovoce do škol
 • čast žáků 5. ročníku ve vědomostní soutěži KVARTETO - na prestižním gymnáziu PORG v Ostravě
 • 14.11. čtvrtletní klasifikační porada
 • 16.11. Vůně adventu - celoškolní projektový den - činnostní učení nejen ve výtvarných dílnách
 • 17.11. státní svátek
 • 25.11. VÁNOČNÍ VÝSTAVA aneb Ať žije ježíšek (vánoční jarmark) - akce spolupořádaná s Mateřskou školou Paseka a občanským Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ Paseka
 •  

Prosinec

 • 5.12 Mikulášská návštěva ve třídách
 • 7.12. florbalový turnaj v Olomouci
 • zdobení vánočních stromečků ve třídách - výroba ozdob z ekomateriálů a technikou recy-věci
 • dodávka ovocných svačinek - Ovoce do škol
 • 11.12. recitační soutěž na Gymnáziu v Uničově
 • 21.12. tradiční vánoční koncert žáků školy "na schodech"  - sál KD
 • 22.12. vánoční besídky ve třídách (konec vyučování po 4. vyučovací hodině)
 • 23.12. - 2.1. vánoční prázdniny 
 • VŠEM DĚTEM I JEJICH RODINÁM PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE

Leden

 • 3.1. první vyučovací den v novém kalendářním roce  
 • dodávka ovocných svačinek - Ovoce do škol    
 • 10.1. astronomická soutěž DDM Šternberk - soutěžní družstva dle výběru TU
 • 17.1. pololetní klasifikační porada, v tento den se konala i společná třídních schůzka všech vyučujících a zákonných zástupců
 • 29.1. - dopravní výchova pro žáky 4.ročníku - doprava vlastním autobusem  - DDM Šternberk
 • 31.1. vydávání vysvědčení za 1. pololetí - POSLEDNÍ VYUČOVACÍ HODINU (která je vedena třídní učitelkou), ROZVRH HODIN BEZE ZMĚN, STEJNĚ TAK PROVOZ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY
 •  

Únor

 • 1.2. zahájení 2. pololetí 
 • 2.2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY
 • dodávka ovocných svačinek - Ovoce do škol
 • 28.2. hudební pořad - Hudební škatulky - vybíráme 45 Kč.
 • 28.2. ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE - vítězové v kategoriích postupují do okresního kola v Olomouci
 • 5.3.-11.3.2018 JARNÍ PRÁZDNINY
 •  

Březen

 • 1.3. INFORMAČNÍ SCHŮZKA pro rodiče budoucích prvňáčků - 15.15 - ZŠ Paseka, I.třída
 • 5.3.-11.3.2018 JARNÍ PRÁZDNINY
 • dodávka ovocných svačinek - Ovoce do škol
 • testování žáků 4. a 5. ročníku v projektu SCIO Čtenář
 • 13.3. okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna v Olomouci - účast žáků, kteří postoupili ze školního kola
 • 16.3. Mezinárodní matematická soutěž Matematický klokan (2.-5.ročník)
 • SCATE - testování společnosti SCIO v dovednostech 5.ročníku v anglickém jazyce (duben v rámci STONOŽKY)
 • 24.3. JARNÍ - VELIKONOČNÍ - VÝSTAVA ŘEMESEL - akce spolupořádaná s Mateřskou školou Paseka a občanským Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ Paseka 
 • 28.3. Hody, hody, doprovody - celoškolní velikonoční projektový den - činnostní učení nejen ve výtvarných dílnách
 • 29.-30.3. velikonoční prázdniny

Duben

 • 12.4. ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU od 13.30 do 17.30 (nebo dle potřeby) - výuka ve všech ročnících dle rozvrhu, ale odpadají všechny zájmové kroužky - provoz pouze jednoho oddělení ŠD!
 • testování žáků 3. a 5. ročníku v projektu SCIO - STONOŽKA
 • 10.4.účast vybraných žáků 3. -  5. ročníku v místním kole přírodovědné soutěže Zelená stezka - zlatý list - ve Šternberku (výběr 3 družstev provedou TU)
 • 12.-26.4. SBĚROVÝ TÝDEN - tradiční sběr starého papíru (školní soutěž o nejlepší sběrače)
 • 25.4. ČTVRTLETNÍ KLASIFIKAČNÍ PORADA
 • 25.4. TŘÍDNÍ SCHŮZKY  po skončení porady formou individuální konzultace ve třídách od 14. do 16. hodin (nebo dle potřeby a zájmu rodičů)
 • dodávka ovocných svačinek - Ovoce do škol
 •  30.4. ŠKOLNÍ ATLETICKÝ DEN NA HŘIŠTI
 •  

Květen

 • 3.5. dopravní výchova  žáků 4.-5..ročníku  na dopravním hřišti ve Šternberku - vybíráme 50 Kč
 • 9.5. oblastní kolo dopravní soutěže ve Šternberku
 • 7.5. dopravní výchova  žáků 1.-3.ročníku  na dopravním hřišti ve Šternberku - vybíráme 50 Kč
 • dodávka ovocných svačinek - Ovoce do škol
 • 15.5.FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ
 • 18.5. Krajské kolo přírodovědné soutěže - Zelená stezka - zlatý list (účastn našeho družstva - postup z okresního kola)
 • 11.5. vystoupení žáků ZŠ pro pasecké seniory v rámci jejich setkání v KD
 •  

Červen

 • 1.6. Mezinárodní den dětí - sponzorský dar Cukrárna Pavla Paseka - moc děkujeme
 • dodávka ovocných svačinek - Ovoce do škol
 • POZOR ZMĚNA TERMÍNU - ZÁŘÍ 2018 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A OSLAVA 360.LET ŠKOLY - prezentace nových prostor ve škole, prohlídka školy a dílničky pro děti i dospělé,
 • ŠKOLNÍ AKADEMIE - ČTVRTEK 7.6.2018 - 15.30 - KULTURNÍ DŮM
 • 14.6. - beseda s hasiči (v rámci vyučovaných přemětů)
 • 15.6. UKONČENÍ ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ - od 18.6. budou v provozu pouze oddělení ŠD (žáci nepřihlášení ke každodennímu provozu, ale jen do zájmových kroužků,  budou odcházet po skončení vyučování domů)
 • 18.6. schůzka s rodiči budoucích prvňáčků - 15.30 - I. třída
 • ŠKOLNÍ VÝLET - 19.6. - Zámek Čechy pod Kosířem, Hasičské muzeum Čechy pod Kosířem, Muzeum kočárů Čechy pod Kosířem, Velký Kosíř - rozhledna, Slatinice - Muzeum veteránů. Odjezd 7.30, návrat 18.30 - 19.00 hod. Vybíráme 300 kč.
 • 21.6. závěrečná pedagogická rada
 • 22.6. UKÁZKOVÁ HODINA pro budoucí prvňáčky v I.třídě v 8.00 (ve spolupráci s MŠ)
 • 25.6. slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku za přítomnosti pana starosty a dalších hostí
 • odevzdávání učebnic a úklid tříd a pomůcek - vyučování ve všech ročnících dle propozic.
 • 26.6. divadelní představení - Divadlo Na Šantovce Olomouc - Terezka a kouzelné autíčko - jízdné i vstupné hradí oSRPŠ při ZŠ Paseka.
 • 27.6. školní sportovní den - na koupališti
 • 29.6. slavnostní ukončení školního roku - vydání vysvědčení (provoz školy ukončen vydáním oběda v 10.30)
 • 30.6.-2.9..  HLAVNÍ PRÁZDNINY
 •  
KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ ZÁŽITKŮ A PĚKNÉHO POČASÍ!
 • 3.9. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
 •