Připravujeme | Základní škola Paseka

Připravujeme

Plán připravovaných akcí ve školním roce 2016/2017

Září

 • 1.9. slavnostní zahájení školního roku v 8.00 hod. (1 vyučovací hodina do 8.45 hod.)
 • 2.9. zahájení činnosti školní družiny na základě přihlášek, ranní bez přihlášení
 • 2.9. zahájení vydávaní obědů ve školní jídelně
 • 10.9. Setkání Pasečáků a oslavy 690 let obce Paseky (výtvarné dílny 13.-15.hodin)
 • 12.9. záhájení činnosti zájmových kroužků (rozvrh činnosti a nabídka viz Zájmová činnost, dokumenty)
 • během měsíce září zahájení dodávek ovocných a mléčných svačinek - Ovoce do škol, Školní mléko
 • sběr nefunkčních a vyřazených PC, malých elektrospotřebičů, baterií, náplní do tiskáren (projekt Ekoškola a Recyklohraní bude pokračovat i v tomto školním roce)
 • 27.9. TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 15.00 - společné schůzky všech zákonných zástupců a pedagogických pracovníků - volba nového člena Školské rady 
 •  28.9. státní svátek
 •  

Říjen

 • 12.-17.10. sběrový týden - celoškolní soutěž ve sběru starého papíru
 • zapojení vybraných žáků do soutěže Logická olympiáda (ukončení registrace 30.9.)
 • 21.10. Oslavy lesa na Floře - environmentální aktivity - 1.+2.+3.ročník
 • 12.10. VLASTIVĚDNÁ EXKURZE ŽÁKŮ 4. A 5. ROČNÍKU - PRAHA
 • dodávka ovocných svačinek - Ovoce do škol
 • 28.10. státní svátek
 • 26. a 27. 10. podzimní prázdniny
 •  

Listopad

 • 5.11. Jak Mňoušek a Liška Eliška zachránili prince Pajduláka před Hloupým Honzou - divadlení představení Paseckého generačního divadla - 16.30 hod. - sál KD v Pasece (vstupné dobrovolné)
 • dodávka ovocných svačinek - Ovoce do škol
 • čast žáků 5. ročníku ve vědomostní soutěži KVARTETO - na prestižním gymnáziu PORG v Ostravě
 • 21.11. čtvrtletní klasifikační porada
 • 18.11. Vůně adventu - celoškolní projektový den - činnostní učení nejen ve výtvarných dílnách
 • 17.11. státní svátek
 • 26.11. VÁNOČNÍ VÝSTAVA aneb Ať žije ježíšek (vánoční jarmark) - akce spolupořádaná s Mateřskou školou Paseka a občanským Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ Paseka
 • 30.11. TŘÍDNÍ SCHŮZKY - formou individuálních konzultací 14.00-16.00 hod.
 •  

Prosinec

 • 5.12 Mikulášská návštěva ve třídách
 • zdobení vánočních stromečků ve třídách - výroba ozdob z ekomateriálů a technikou recy-věci
 • dodávka ovocných svačinek - Ovoce do škol
 • recitační soutěž na Gymnáziu v Uničově
 • 21.12. tradiční vánoční koncert žáků školy "na schodech"  - sál KD
 • 22.12. vánoční besídky ve třídách (konec vyučování po 4. vyučovací hodině)
 • 23.12. - 2.1. vánoční prázdniny 
 • VŠEM DĚTEM I JEJICH RODINÁM PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE

Leden

 • 3.1. první vyučovací den v novém kalendářním roce  
 • dodávka ovocných svačinek - Ovoce do škol    
 • pololetní klasifikační porada
 • 31.1. vydávání vysvědčení za 1. pololetí
 •  

Únor

 • 1.2. zahájení 2. pololetí 
 • 3.2. pololetní prázdniny
 • 15.2. - Tonda obal na cestách - ekologický výukový program pro všechny žáky školy (zdarma)
 • dodávka ovocných svačinek - Ovoce do škol
 • 27.2.-5.3. JARNÍ PRÁZDNINY
 •  

Březen

 • 27.2.-5.3. JARNÍ PRÁZDNINY
 • dodávka ovocných svačinek - Ovoce do škol
 • testování žáků 4. a 5. ročníku v projektu SCIO Čtenář
 • 17.3. Mezinárodní matematická soutěž Matematický klokan (2.-5.ročník)
 • SCATE - testování společnosti SCIO v dovednostech 5.ročníku v anglickém jazyce (duben v rámci STONOŽKY)
 • JARNÍ - VELIKONOČNÍ - VÝSTAVA ŘEMESEL - akce spolupořádaná s Mateřskou školou Paseka a občanským Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ Paseka V LETOŠNÍM ROCE NEPROBĚHNE!
 • 28.3. informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků v ZŠ Paseka od 15.15 

Duben

 • 7.4. zápis do prvního ročníku od 13.30 do 17.30 (nebo dle potřeby) - výuka ve všech ročnících dle rozvrhu, ale odpadají všechny zájmové kroužky - provoz pouze jednoho oddělení ŠD!
 • testování žáků 3. a 5. ročníku v projektu SCIO - STONOŽKA
 • 11.4. účast vybraných žáků 3. -  5. ročníku v místním kole přírodovědné soutěže Zelená stezka - zlatý list - ve Šternberku (výběr 3 družstev provedou TU)
 • 12.4. Hody, hody, doprovody - celoškolní velikonoční projektový den - činnostní učení nejen ve výtvarných dílnách2. a 3. ročníku.
 • 13.4.BEZPEČNOSTNĚ BRANNÝ DEN - tradiční a velmi oblíbená akce se složkami Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje.
 • 26.4. ČTVRTLETNÍ KLASIFIKAČNÍ PORADA
 • 26.4. TŘÍDNÍ SCHŮZKY  po skončení porady formou individuální konzultace ve třídách od 14. do 16. hodin (nebo dle potřeby a zájmu rodičů)
 • dodávka ovocných svačinek - Ovoce do škol
 •   

Květen

 • 3.5. dopravní výchova  žáků 4.-5..ročníku  na dopravním hřišti ve Šternberku - vybíráme 50 Kč
 • 9.5. oblastní kolo dopravní soutěže ve Šternberku
 • 9.-26.5. testování žáků 5.ročníku - ČŠI
 • 12.5. dopravní výchova  žáků 1.-3.ročníku  na dopravním hřišti ve Šternberku - vybíráme 50 Kč
 • 19.5. návštěva divadelního představení v Olomouci (ZŠ Stupkova) - Sněhurka a 7 trpaslíků
 • 3.-11.5. SBĚROVÝ TÝDEN - tradiční sběr starého papíru (školní soutěž o nejlepší sběrače)
 • dodávka ovocných svačinek - Ovoce do škol
 • 31.5. tradiční školní akademie - 15.15 v Kulturním domě v Pasece 
 • 6.5. Semifinále MIA FESTIVAL - naše gymnastika obsadila 1.místo - postup do Prahy - 26.5.
 • FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ

Červen

 • 1.6. Mezinárodní den dětí - sponzorský dar Cukrárna Pavla Paseka - moc děkujeme
 • dodávka ovocných svačinek - Ovoce do škol
 • 2.6. vystoupení žáků ZŠ pro pasecké seniory v rámci jejich setkání v KD
 • 8.6. ŠKOLNÍ VÝLET - Úsov (prohlídka zámku, divadelní představení, prohlídka synagogy a židovského hřbitova, návtěva Doubravského dvora)
 • 15.6. Florbalový turnaj v Dlouhé Loučce
 • 16.6. UKONČENÍ ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ - od 19.6. budou v provozu pouze oddělení ŠD (žáci nepřihlášení ke každodennímu provozu, ale jen do zájmových kroužků,  budou odcházet po skončení vyučování domů)
 • 19.6. schůzka s rodiči budoucích prvňáčků - 15.30 - I. třída
 • 20.6. Beseda s uničovskými hasiči - návštěva hasičské stanice v Uničově
 • 21.6. závěrečná pedagogická rada
 • 22.6. pobyt v přírodě nebo sportovní den (v celé obce bude vypnut el.proud)
 • 23.6. UKÁZKOVÁ HODINA pro budoucí prvňáčky v I.třídě v 8.00 (ve spolupráci s MŠ)
 • 26.6. slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku za přítomnosti pana starosty a dalších hostí
 • 26.-19. odevzdávání učebnic a úklid tříd a pomůcek - vyučování ve všech ročnících dle propozic.
 • 27.6. školní atletický den 
 • 30.6. slavnostní ukončení školního roku - vydání vysvědčení (provoz školy ukončen vydáním oběda v 10.30)
 • 1.7.-3.9..  HLAVNÍ PRÁZDNINY
 •  
KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ ZÁŽITKŮ A PĚKNÉHO POČASÍ!
 • 4.9. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
 •