Připravujeme | Základní škola Paseka

Připravujeme

Plán připravovaných akcí ve školním roce 2021/2022

 

Září

 • 1.9. slavnostní zahájení školního roku v 8.00 hod. (1 vyučovací hodina do 8.45 hod.) - žáci odcházejí domů, školní jídelna a školní družina není tento den v provozu
 • 1.den preventivního testování COVID-19
 • 2.9. zahájení činnosti školní družiny na základě přihlášek, ranní bez přihlášení - pouze pro žáky 1.-3.ročníku
 • 2.9. zahájení vydávaní obědů ve školní jídelně
 • 2. + 3.9. - třídnické hodiny - vyučování v 1.-3.ročníku 4 vyučovací hodiny, ve 4.-5.ročníku 5 vyučovacích hodin, od pondělí 6.9. výuka dle rozvrhu
 • PLAVÁNÍ - náhrada za jaro 2021 - 3.+4.ročník - každé pondělí od 6.9. do 8.11.
 • 27.9. výukový program ve škole - Broučci a hmyz - v rámci rozvrhu - vybíráme 60 Kč.
 • 28.9.STÁTNÍ SVÁTEK.
 • 29.9. vlastivědná exkurze žáků 4.-5.ročníku do Prahy.
 • během měsíce září zahájení dodávek ovocných a mléčných svačinek (1.dodávka v pátek 24.9.) - Ovoce do škol, Školní mléko
 • budeme sbírat víčka od pet lahví, pokud situace dovolí, uspořádáme sběr starého papíru
 •  vlastivědná exkurze žáků 4. a 5. ročníku do Prahy - z důvodů mimořádných opatření MZ ČR může být akce organizačně změněna nebo zrušena
 • Logická olympiáda (ukončení registrace 30.9.), řešení úkolů od 1.10
 •  

Říjen

 •  
 • 4.10. záhájení činnosti zájmových kroužků (rozvrh činnosti a nabídka viz Zájmová činnost, dokumenty - datum zveřejnění 27.8.)
 • 6.10. exkurze žáků 3.-5.ročníku do městské knihovny v Uničově a beseda se spisovatelkou (v rámci výuky a rozvrhu).
 • zapojení vybraných žáků do soutěže Logická olympiáda (ukončení registrace 30.9.)
 • 15.10. - Oslavy lesa na Floře - přírodovědně-ekologický program pro žáky 2.-3.ročníku - odjezd autobusu od školy 7.30. Návrat na oběd.
 • TŘÍDNÍ SCHŮZKY  
 •  
 • 27.- 29.10. podzimní prázdniny (28.10.státní svátek)
 •  

Listopad

 •  5.11. výukový program ve škole (hudební výchova) - Bubnování pro školy - vybíráme 50 Kč.
 • čtvrtletní klasifikační porada
 • Vůně adventu - celoškolní projektový den - činnostní učení nejen ve výtvarných dílnách 
 • 27.11. VÁNOČNÍ VÝSTAVA aneb Ať žije ježíšek (vánoční jarmark a rozsvícení paseckého vánočního stromu) - akce spolupořádaná s Mateřskou školou Paseka a občanským Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ Paseka, Obcí Paseka 
 •  

Prosinec

 • 3.12. Mikulášská návštěva ve třídách 
 • zdobení vánočních stromečků ve třídách 
 • recitační soutěž na Gymnáziu v Uničově 
 • 21.12. tradiční vánoční koncert žáků školy "na schodech"  - sál KD 
 • 22.12. vánoční besídky ve třídách (konec vyučování po 4. vyučovací hodině)
 • 23.12.2021-2.1.2022 - vánoční prázdniny 
 • VŠEM DĚTEM I JEJICH RODINÁM PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE

Leden

 • 3.1. první vyučovací den v novém kalendářním roce   
 • pololetní klasifikační porada
 • 31.1. vydávání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí  - POSLEDNÍ VYUČOVACÍ HODINU (která je vedena třídní učitelkou), ROZVRH HODIN BEZE ZMĚN, STEJNĚ TAK PROVOZ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY
 •  

Únor

 • 4.2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY
 • 21.2.-27.2. JARNÍ PRÁZDNINY
 •  
 •  

Březen 

 • INFORMAČNÍ SCHŮZKA pro rodiče budoucích prvňáčků 
 •  
 •  

Duben (aktuálně)

 • ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU. Už se na Vás, noví prvňáčkové, těšíme!
 • 13.4.. Hody, hody, doprovody - celoškolní velikonoční projektový den - činnostní učení nejen ve výtvarných dílnách. PĚKNÉ VELIKONOCE...
 • 14.4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
 • 14.4. BEZPEČNOSTNĚ BRANNÝ DEN  - 9.00-12.00 hod. dle možností organizátorů a složek IZS - 
 • UKLIĎME SI PASEKU 
 • SBĚROVÝ TÝDEN - tradiční sběr starého papíru  
 • ČTVRTLETNÍ KLASIFIKAČNÍ PORADA 
 • TŘÍDNÍ SCHŮZKY  
 •  

Květen

 • ŠKOLNÍ AKADEMIE 
 •  

Červen 

 • 1.6. Mezinárodní den dětí - sponzorský dar Cukrárna Pavla Paseka - moc děkujeme
 • fotografování třídních kolektivů, případně skupinek (kamarádi, sourozenci), cena 1 fotografie 25 Kč 
 • ŠKOLNÍ VÝLET
 • slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku za přítomnosti paní starostky a dalších hostí 
 • závěrečná pedagogická rada - docházka a klasifikace uzavřena ke dni 25.6.
 • odevzdávání učebnic (dle instrukcí jednotlivých vyučujících)
 • ŠKOLNÍ ATLETICKÝ VÍCEBOJ
 • úklid tříd, rozdávání výkresů... třídnické hodiny
 • 30.6. slavnostní ukončení školního roku - vydání vysvědčení (provoz školy ukončen vydáním oběda 
 • HLAVNÍ PRÁZDNINY - od PÁTKU 1.7. do STŘEDY 31.8.
 •  
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali během celého školního roku,
spolupracovali s námi a podporovali nás.

KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ ZÁŽITKŮ A PĚKNÉHO POČASÍ!
 • 1.9.2022 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
 •