Zájmová činnost-rozvrh 2020-2021 | Základní škola Paseka

Zájmová činnost-rozvrh 2020-2021

Den Hodina Název kroužku
Pondělí 13.00 - 14.00 Hravá angličtina (rozšiřující pro žáky 2.- 3.ročníku) - Mgr. D. Soldánová
  13.00 - 14.00 Broučkovo malování - Vv pro mladší žáky (1.-2.ročník) - B. Vohralíková 
  14.00 - 15.00 Veselé pískání II. - hra na zobcovou flétnu (3.-5.ročník) - Mgr. M. Kořenková - činnost kroužku ukončena z důvodu odchodu vedoucí na MD
  14.00 - 15.00 Pohybové hry pro dívky a chlapce (3.-5.ročník) - Mgr. V. Cupalová 
 Úterý 13.00 - 14.00 Reedukace - pedagogická intervence - pouze pro určené žáky - B. Vohralíková
  13.00 - 14.00 Gymnastika (výběr školní reprezentace)  - Mgr. S. Soldánová
  14.00 - 15.00 Hravá angličtina (rozšiřující pro žáky 4.-5.ročníku) - Mgr. D. Soldánová
  14.00 - 15.00 Pohybové hry pro dívky a chlapce (1.-2.ročník) - B. Vohralíková
  15.00 - 17.00 VAŘENÍ (3.-5.ročník) - J. Adolfová (střídání 2 skupin v systému lichý/sudý týden)
  15.00-17.00 KROUŽEK MLADÝCH ŘEMESLNÍKŮ - školní dílny (2.-5.ročník) - Z. Knápek (střídání 2 skupin v systému lichý/sudý týden)
 Středa 13.00 - 14.00 Dramatický kroužek - mladší žáci (1.-3.ročník) - Mgr. V. Cupalová
  13.00 - 15.00 Gymnastika (školní výběr) - Mgr. S. Soldánová
 Čtvrtek 13.00 - 15.00 KERAMIKA - výtvarný kroužek pro starší žáky (3.-5.ročník) - H. Labonková, L. Richterová - LICHÝ TÝDEN
  13.00 - 15.00 Dovedné ruce  - výtvarný kroužek  pro starší žáky (3.-5.ročník) - B. Vohralíková - SUDÝ TÝDEN
  13.00 - 15.00 Florbal (3.-5.ročník) - Mgr. J. Moravcová
Pátek 13.00 - 14.00 Dramatický kroužek - starší žáci (4.-5.ročník) - Mgr. J. Knápková
  13.00 - 15.00 Čtenářský klub  (3.- 5.ročník) - B. Vohralíková
  14.00 - 15.00 Taneční kroužek (3. - 5.ročník)