Zájmová činnost-rozvrh | Základní škola Paseka

Zájmová činnost-rozvrh

Den   Hodina Název kroužku
Pondělí   13.00 - 14.00 Veselé pískání I. - hra na zobcovou flétnu (1.-2.ročník) - Mgr. M. Kořenková
    13.00 - 14.00 Broučkovo malování - Vv pro mladší žáky (1.-2.ročník) - 1.skupina - B. Vohralíková 
    14.00 - 15.00 Veselé pískání II. - hra na zobcovou flétnu (3.-5.ročník) - Mgr. M. Kořenková
    14.00 - 15.00 Broučkovo malování - Vv pro mladší žáky (1.-2.ročník) - 2.skupina - B. Vohralíková 
    14.00 - 15.00 Pohybové hry pro dívky a chlapce (3.-5.ročník) - - Mgr. H. Répalová
 Úterý   13.00 - 14.00 Reedukace (pouze pro integrované žáky) - 1.skupina - B. Vohralíková 
    13.00 - 14.00 Gymnastika (výběr školní reprezentace  - Mgr. S. Soldánová
    13.00 - 14.00 Pěvecký kroužek (1.-5.ročník) - Mgr. D. Soldánová
    14.00 - 15.00 Reedukace (pouze pro integrované žáky) - 2.skupina - Mgr. J. Knápková
    14.00 - 15.00 Hravá angličtina (rozšiřující pro žáky 3.-5.ročníku) - Mgr. D. Soldánová
    14.00 - 15.00 Pohybové hry pro dívky a chlapce (1.-2.ročník) - B. Vohralíková
 Středa   13.00 - 14.00 Dramatický kroužek - mladší žáci (1.-3.ročník) - Mgr. J. Knápková
    13.00 - 15.00 Čtenářský klub I. - Mgr. H. Répalová
    13.00 - 15.00 Gymnastika (školní výběr) - Mgr. S. Soldánová
 Čtvrtek   13.30 - 15.00 Náboženství - nepovinný předmět (1.-5.ročník) - Mgr. V.Sovadina - SUDÝ TÝDEN
    13.00 - 15.00 Keramika od začátku - výtvarný kroužek pro starší žáky (3.-5.ročník) - Mgr. H. Répalová, L. Richterová - LICHÝ TÝDEN
    13.00 - 15.00 Dovedné ruce a keramika - výtvarný kroužek  pro starší žáky (3.-5.ročník) - Mgr. H. Répalová, L. Richterová - SUDÝ TÝDEN
    13.00 - 15.00 Klub zábavné logiky a deskových her II. - B. Vohralíková
    13.00 - 15.00 Florbal (3.-5.ročník) - Mgr. J. Moravcová
Pátek   13.00 - 14.00 Dramatický kroužek - starší žáci (4.-5.ročník) - Mgr. J. Knápková
    13.00 - 15.00 Klub zábavné logiky a deskových her I. - Mgr. H. Répalová
    13.00 - 15.00 Čtenářský klub II. - B. Vohralíková